Open menu


Video: hoe werkt SchoutenVerzuim.nl?

De voordelen

  • Digitaal aan- en afmelden van verzuim.
  • Samen met u worden de beste stappen naar werkhervatting bepaald.
  • U wordt aan uw wettelijk verplichte acties herinnerd (Wet verbetering poortwachter).
  • Scherpe premie en uitstekende dienstverlening.

XpertSuite

In het systeem XpertSuite kunt u als werkgever snel en gemakkelijk ziekte of herstel melden maar ook verzuimdossiers van zieke medewerkers, statistieken en openstaande taken bekijken.