Open menu


Hoe werkt de verzuimoplossing van SchoutenVerzuim.nl?

U bent als werkgever verplicht om 2 jaar lang het loon van uw zieke werknemer door te betalen en er daarnaast voor te zorgen dat deze zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Daarvoor moet u advies inwinnen van de arbodienst of een bedrijfsarts. En indien u niet genoeg hebt gedaan aan re-integratie wordt een loonsanctie opgelegd door het UWV. 

Er zijn diverse stappen die u als werkgever moet nemen om voldoende te hebben gedaan aan re-integratie. Kent u bijvoorbeeld de stappen die u moet nemen inzake de Wet verbetering poortwachter? Weet u hoe u deze stappen op de juiste manier kunt nemen om sancties te voorkomen? En welke andere wettelijke eisen en regels er zijn?

De werking van het verzuimloket en de ziekteverzuimverzekering
Veel werkgevers hebben geen tijd - of zin - om al deze stappen zelf te doorlopen. Daarom hebben zij de hulp ingeschakeld van SchoutenVerzuim.nl en Schouten Zekerheid. Als u als werkgever hiervoor kiest, hoeft u alleen uw zieke werknemer in het digitale verzuimsysteem ziek te melden. Vervolgens neemt een verzuimconsulent contact op die u bij het ziekteproces zal begeleiden. De consulent houdt de momenten in de gaten dat u in het kader van de wettelijke verplichtingen iets moet doen en neemt contact met u op als hij een beslissing van u wil. Vervolgens krijgt u aan het begin van de maand netjes uw onkosten vergoed zoals die in de verzuimverzekering zijn afgedekt.

De verzuimconsulent
De verzuimadviseur ondersteunt, adviseert, coacht en begeleidt u door het hele verzuimtraject. U houdt hierbij de regie: de verzuimadviseur coördineert de te nemen stappen en zoekt voortdurend naar de beste en de snelste wegen voor herstel. De consulent zorgt voor een persoonlijke en actieve verzuimaanpak. Bovendien helpt hij u met de rechten en plichten die voortkomen uit de Wet verbetering poortwachter. Alles wordt onder één dak geregeld, dus geen ingewikkelde discussie over wie wat doet.

De bedrijfsarts
Op initiatief van de verzuimconsulent wordt alleen op de noodzakelijke momenten de bedrijfsarts ingezet. De bedrijfsarts is onderdeel van het abonnement. Binnen SchoutenVerzuim.nl verzorgt de bedrijfsarts onder andere de probleemanalyse.

De verzuimadministratie
Bij SchoutenVerzuim.nl werken we digitaal. Met ons verzuimregistratiesysteem heeft u 24 uur per dag, 7 dagen per week de mogelijkheid uw werknemers ziek te melden. En in dit systeem kunt u eenvoudig alle acties van u, uw verzuimconsulent en de bedrijfsarts inzien.