Open menu


Wat biedt SchoutenVerzuim.nl?

Wist u dat een verzuimende medewerker u € 250,- per dag kost? Naast de loondoorbetalingsverplichting voor deze medewerker, heeft u ook kosten voor bijvoorbeeld de vervanging van uw medewerker en voor re-integratie. Door actief te investeren in verzuimbeleid, reduceert u uw verzuimkosten. 

Via SchoutenVerzuim.nl en Schouten Zekerheid is een unieke combinatie samengesteld van een verzuimloket en een ziekteverzuimverzekering. De verzekering is gecombineerd met een aantal dienstverleners die u helpen uw verzuim en daarmee uw verzuimkosten zo laag mogelijk te houden. Wij regelen alles voor u via één verzuimloket, tegen zo laag mogelijke kosten en zo min mogelijk administratieve handelingen.

De ziekteverzuimverzekering van Schouten Zekerheid
Met de ziekteverzuimverzekering verzekert u de loondoorbetalingverplichting bij ziekte gedurende maximaal twee jaar. Interventies, zoals een rugtraining of psychologische hulp, zijn inbegrepen in uw ziekteverzuimverzekering.

SchoutenVerzuim.nl
SchoutenVerzuim.nl biedt een fullservice online verzuimloket, waarbij u ondersteuning krijgt om uw zieke medewerkers zo snel mogelijk weer terug te krijgen op de werkvloer. Dit doen we samen met de verzuimconsulent en de bedrijfsarts. Daarnaast wordt u de gehele verzuimadministratie uit handen genomen.

Uw voordelen:

  • Digitaal aan- en afmelden van verzuim.
  • Uw verzuimmelding wordt door de verzuimconsulent in behandeling genomen.
  • Samen met u worden de beste stappen naar werkhervatting bepaald.
  • U wordt aan uw wettelijk verplichte acties herinnerd (Wet verbetering poortwachter).
  • SchoutenVerzuim.nl zorgt voor een sluitende verzuimadministratie en loondoorbetaling, als uw ziekteverzuimverzekering via Schouten Zekerheid loopt.