Open menu


Wat levert SchoutenVerzuim.nl mij als werkgever op?

Door actief te investeren in verzuimbeleid, reduceert u uw verzuimkosten. Bovendien: een zieke werknemer betekent dat u of een collega het werk moet overnemen. Actieve sturing op zieke werknemers zorgt voor een lagere schadelast, wat weer gunstig is voor de premiestelling van uw ziekteverzuimverzekering.

Daarnaast heeft een goed verzuimbeleid, waarin zieke medewerkers snel terugkeren op de werkvloer, ook de volgende positieve gevolgen:

  • Een veiligere, gezondere en plezierigere werkomgeving voor alle medewerkers. 
  • Lagere kosten door minder verzuim, ongevallen en arbeidsongeschiktheid. 
  • Minder productieverlies en een betere planning van het werk. 
  • Gemotiveerd personeel, wat weer uitmondt in een beter imago als werkgever op de arbeidsmarkt. 
  • Minder verloop van goed personeel. 
  • Minder geld nodig voor werving en opleiding van nieuwe medewerkers. 
  • Imagoverbetering bij overheid, klanten en aandeelhouders.
  • Betrouwbare partner voor opdrachtgevers en afnemers, omdat afspraken over planning en inzet worden nagekomen.